Giới thiệu

Customer portal là một hệ thống hữu dụng để SS Audit có thể tương tác với đối tác. Nó cũng có thể dễ dàng trong tầm tay thông qua sự cộng tác mạnh mẽ và điều này dẫn đến sự hài lòng của khách hàng tốt hơn.

Các quy trình kinh doanh như phân tích và theo dõi doanh thu dễ dàng hơn nhiều vì Customer Portal được xây dựng dựa trên góc nhìn của khách hàng. Hệ thống này có thể thu thập, tích hợp và cung cấp thông tin theo nhu cầu đặc thù của mỗi doanh nghiệp, giúp các đơn vị tìm được cách thức giao tiếp cao cấp và riêng tư. Với chi phí cũng được kiểm soát, thực sự không có nhược điểm nào mà chỉ mang lại lợi ích khi có một Customer Portal chất lượng.

Last updated